In English

Tietokonekierrätys on erikoistunut etsimään uuden kodin käytetyille ATK-laitteille, erityisesti tietokoneille. Ympäristöystävällinen ja tietoturvallinen ATK-laitteiden uusiokäyttö on meidän kaikkien eduksi.

Niiden ATK-laitteiden osalta jotka eivät ole uusiokäyttöön soveltuvia toimitamme kierrätykseen teollisuuden uusioraaka-aineeksi.

Suomessa uusitaan tietokoneita yli 500 000 kappaletta vuosittain. Monet tuskailevat vanhojen tilaa vievien tietokoneiden kanssa. Vanhoissa tietokoneissa voi piillä myös tietoturvariski. Yritysten ja julkisyhteisöjen keskittyessä ydinosaamiseen saattaa vanhojen tietokoneiden ja ATK-laitteiden osalta jäädä tietoturvallisuus sekä niiden kierrätys oman onnensa nojaan. Tietokoneet varastoidaan johonkin varastoon tai käytävälle ja tietokoneiden hävittäminen tulee ajankohtaiseksi varastotilojen täyttyessä tai palotarkastajan tarkastuksen yhteydessä.

Tietokonekierrätys palvelee yrityksiä ja julkisyhteisöjä noutamalla käytetyt ATK-laitteet sovitusta paikasta jopa suoraan työpisteistä. Toimialueenamme on koko Suomi.